Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 54 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Tajemství řeky Bečvy

význam vody v krajině, historie a současnost toku Bečvy, ryby a jejich zástupci, vodní živočišné skupiny od hmyzu po savce

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ptačí svět

adaptace k letu, smysly, migrace, tažné a stálé druhy, hnízdění, vzhled a hlasové projevy

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Po stopách velkých šelem

charakteristika druhů a způsob jejich života, pobytové znaky, význam v krajině a jejich ochrana, odlévání stop

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Bylinky trochu jinak

historie bylinkářství na Valašsku, léčivé i jedovaté rostliny kolem nás, výroba domácího mýdla

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Nebojte se netopýrů

způsob života, echolokace, roční cyklus, druhové zastoupení, význam v krajině

společenskovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Život na zámku

zámek, rytíři, princezny, dobové oblečení, zbroj a zbraně

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Akvárium řeky Bečvy

život v Bečvě a kolem ní, ryby, obojživelníci a vodní bezobratlí, význam vody a štěrku, prohlídka Akvária řeky Bečvy ve věži

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život stromu

životní cyklus stromu, části stromu, strom jako domov, potravní pyramida, význam zeleně, zkoumání listů

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Zvířata našich lesů

divoká zvěř, stopy zvěře, paroží, způsob života, zvířecí rodiny, ohrožené druhy, chování v lese

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v mořích

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení aj.

Obsah košíku