Projekt MUZEUM NÁS BAVÍ nabízí trojici her, v rámci nichž se dozvíte, jak zásadní měl a má člověk vliv na okolní krajinu. Všechny jsou primárně určeny žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol. Jak však sami zjistíte, zahrát si je může úplně každý. Vyzkoušejte a dejte nám vědět na Facebook Muzeum regionu Valašsko, jak se vám hry líbí. Přejeme příjemnou zábavu.

První nese název PROMĚNY KRAJINY a přibližuje vývoj valašské krajiny od prvohor až po současnost s důrazem na přírodní procesy a změny v lidské společnosti. Druhá hra se jmenuje PO NÁS POTOPA a demonstruje zásahy člověka do svého okolí na příkladu protipovodňových opatření. Třetí hru autoři pojmenovali CESTA DO MINULOSTI. Tentokrát nasednete do stroje času, jenž vás pošle až do doby ledové a vy cestou zpět do současnosti sbíráte body za splněné úkoly.