Od 1. ledna 2005 se hvězdárna stala součástí Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně. Již od počátku existence Hvězdárny Vsetín je její činnost zaměřena na vzdělávání a popularizaci zejména v oblasti astronomie, kosmonautiky, meteorologie a přírodních věd vůbec. Jsou zde pořádány přednášky a besedy nejen pro zájemce z řad veřejnosti, ale především pro žáky a studenty všech typů škol z východní části Zlínského kraje.

Pro zájemce jsou zajišťována astronomická pozorování Slunce i noční oblohy refraktory 200/3000 a 135/2800. Pro některá odborná pozorování je k dispozici i reflektor typu Newton 300/1700 s CCD kamerou

Pracovníci také připravují programy pro mladé zájemce o astronomii, kteří navštěvují zájmové kroužky a pracují v odborných sekcích.

Od roku 1950 navštívilo hvězdárnu více než 500 000 návštěvníků. Od roku 1965, kdy se začala vést podrobnější evidence, uspořádali pracovníci celkem 17 500 akcí.

Jako malé zařízení nabízí Hvězdárna Vsetín návštěvníkům méně formální přístup k popularizaci astronomie než je obvyklý u velkých organizací tohoto typu.

Web Hvězdárny Vsetín